Bostadsanpassning

Så här fungerar bostadsanpassning

Bostadsanpassning innebär att en person med ett medfött eller förvärvat funktionshinder får stöd och hjälp att anpassa sin bostad, för att i möjligaste mån kunna klara sig själv i bostaden. Det finns många exempel på hur en bostad kan anpassas för att fungera bättre för den som till exempel har svårt att röra sig.

För att få hjälp med bostadsanpassning måste man först få sitt behov verifierat av en medicinskt sakkunnig person som en läkare eller en arbetsterapeut. Dessutom behövs ett åtgärdsförslag, även det sammanställt av en yrkesperson, till exempel en arbetserapeut.

Ansöka om bidrag

Därefter gör man en ansökan till kommunen där man bor. Om behovet av bostadsanpassning anses uppfyllt och och om de föreslagna åtgärderna anses rimliga utifrån bostadens och de egna förutsättningarna så delas bidraget ut till den person som ansökt. Man kan bara få bidrag för anpassningar som avser fasta funktioner i hemmet och inte exempelvis lösa föremål. En tumregel är att det som anpassas inte kan tas med till nästa bostad om man flyttar.

De optimala lösningarna för dig

När vi hjälper dig planera din bostadsanpassning handlar det om att hitta den optimala lösningen för just dig. Med vår erfarenhet har vi möjligheten att alltid identifiera flera olika lösningar på ett givet problem, och hitta den lösning som är optimal för dig.

Vi går grundligt igenom din bostad, gärna tillsammans med din fysioterapeut eller liknande, och bedömer vad som bör anpassa och på vilket sätt. Det skapar en bra grund för din ansökan om bostadsanpassning och även en bra grund för ditt vardagsliv när anpassningen sedan är utförd.

Med många års erfarenhet av bostadsanpassning i Stockholm och närliggande kommuner har vi den kunskap och kompetens som behövs för att erbjuda professionell och heltäckande hjälp med bostadsanpassning, från planering till färdigt resultat. Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur du ansöker och hur vi kan hjälpa dig!

Vi anpassar din bostad i Stockholm